CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

nZEB Ready

O projekcie

Chociaż przepisy UE dotyczące charakterystyki energetycznej budynków zostały wdrożone, to koncepcja budynku o niemal zerowym zużyciu energii (nZEB) nie jest jeszcze powszechnie stosowana. Jednymi z głównych barier są niska świadomość dostępnych rozwiązań, brak optymalnych kosztowo technologii nZEB i niewystarczające umiejętności pracowników sektora budowlanego. Istniejące kursy i szkolenia nie są wystarczające, aby sprostać wyzwaniu, jakim jest skuteczne wdrażanie nZEB. Dodatkowo, zatrudnianie wysoko wykwalifikowanych specjalistów nie jest powszechną praktyką. Pomimo politycznego nacisku, tradycyjny rynek nieruchomości powoli przyjmuje jednak nowe standardy i praktyki budowlane.

Projekt nZEB Ready ma na celu:

  • Zajęcie się kluczowymi barierami we wdrażaniu nZEB w wybranych krajach UE: Bułgarii, Chorwacji, Polski, Portugalii i Rumunii.
  • Wspieranie systemu ciągłego uczenia się poprzez tworzenie nowych, ukierunkowanych na potrzeby rynkowe szkoleń w zakresie nZEB.
  • Opracowywanie i promowanie narzędzi, które w sposób praktyczny wspierają właścicieli nieruchomości oraz władze publiczne we wdrażaniu i czerpaniu korzyści z nZEB.

Projekt wspiera rozwój nZEB w Bułgarii, Chorwacji, Portugalii, Polsce i Rumunii poprzez wykorzystanie synergii wynikającej z podobieństw klimatycznych, tradycji i możliwości wykorzystania korzyści płynących z większego i łatwo dostępnego rynku regionalnego.

Więcej informacji znajduje się na oficjalnej stronie projektu. 

 

 

Projekt nZEB Ready jest finansowany z programu badawczego Unii Europejskiej Horyzont 2020 w ramach umowy grantowej nr 101033733.