CBI Pro-Akademia

Założenia programowe badań naukowych w CTT OZE w zakresie przetwarzania biomasy roślin energetycznych

Data dodania: 2014-10-01
Typ: Artykuły
Języki: angielski

Autor/Autorzy

Mieczysław Grzesik

Mieczysław Grzesik

View more
Krzysztof Piotrowski

Krzysztof Piotrowski

View more
Agata Pszczółkowska

Agata Pszczółkowska

View more
Wiktor Pszczółkowski

Wiktor Pszczółkowski

View more
Zdzisława Beata Romanowska-Duda

Zdzisława Beata Romanowska-Duda

View more

Abstrakt

Rozwój energetyki odnawialnej opartej na biomasie wymaga przeprowadzenia szerokiego zakresu badań mają-cych na celu opracowanie efektywnych agrotechnologii, odnoszących się do szerokiego asortymentu roślin energetycznych, które mogą być uprawiane w kraju. Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych kie-runków badań dotyczących udoskonalania agrotechnologii produkcji biomasy i jej przetwarzania na bazie gatunków roślin energetycznych zgromadzonych w kolekcji ogrodu Centrum Transferu Technologii OŹE.

Słowa kluczowe / Tagi

Słowa kluczowe: centrum transferu technologii oze, uszlachetnianie nasion, agrotechnika, fitoremediacja, bioindykacja, toryfikacja, rośliny energetyczne

Pliki do pobrania / Linki

Newsletter