CBI Pro-Akademia

Ekonomiczne i technologiczne aspekty rozwoju rozproszonej energetyki opartej o biomasę na przykładzie małej gminy

Data dodania: 2013-01-02
Typ: Artykuły
Języki: angielski, polski

Autor/Autorzy

Ewa Kochańska

Ewa Kochańska

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, Dziedzina nauk społecznych

View more
Przemysław Makowski

Przemysław Makowski

View more

Abstrakt

Celem artykułu jest zaprezentowanie korzyści wynikających z wykorzystania źródeł odnawialnych dla wytwarzania energii elektrycznej. Wynika to z faktu, iż energetyka bazująca na odnawialnych źródłach przyczynia się do postępu technologiczny, kreowania innowacyjności, nawiązywania współpracy międzysektorowej: nauki, gospodarki i jednostek samorządu terytorialnego, sprzyja rozwojowi kapitału intelektualny i techniczny. Jednocześnie stwarza możliwość stymulowania rozwoju lokalnego, zwłaszcza gmin rolniczych i terenów wiejskich. W związku z tym w tekście przedstawiono wyniki badań pod kątem dostępności biomasy, jej produktywności, logistyki i korzyści ekonomicznych, u potencjalnego inwestora – Gminy Daszyna.

Słowa kluczowe / Tagi

Słowa kluczowe: biomasa, biogaz, postęp technologiczny, stymulowanie rozwoju lokalnego, rozwój gmin rolniczych i terenów wiejskich, innowacyjność, współpraca międzysektorowa, odnawialne źródła energii, alternatywne źródła energii

Pliki do pobrania / Linki

Newsletter