CBI Pro-Akademia

Biosens4PrecisionMastitis
Biosensory kanałowe wspierające podejście rolnictwa precyzyjnego (...)

Data rozpoczęcia:2021-04-01
Data zakończenia:2025-01-31
Status projektu:w trakcie realizacji
Typ działania:Badania, ewaluacje i analizy, Publikacje
Tematyka:Biogospodarka rolno-spożywcza
Zasięg projektu - kraj:, , ,
Adresaci projektu:Instytucje naukowe, Osoby indywidualne, Przedsiębiorstwa
Źrodło finansowania:budżet RP, środki publiczne - inne
Cel projektu:poprawa rentowności działalności rolniczej poprzez opracowanie technologii wczesnej diagnostyki zapalenia wymienia (mastitis) u krów

O projekcie

Biosensory kanałowe wspierające podejście rolnictwa precyzyjnego w celu poprawy zarządzania zapaleniem wymienia u bydła

Projekt Biosens4PrecisionMastitis ma na celu poprawę rentowności działalności rolniczej poprzez opracowanie technologii wczesnej diagnostyki zapalenia wymienia (mastitis) u krów. Diagnoza zapalenia wymienia u bydła ma duże znaczenie ekonomiczne, społeczne i środowiskowe. Mastitis nie tylko wpływa na zdrowie i dobrostan zwierząt, ale może również stanowić zagrożenie dla konsumentów mleka. Stan zapalny wymienia obniża wydajność produkcji i jakość mleka, powodując także utratę premii jakościowych przez producentów mleka. Spóźnione interwencje weterynaryjne w odpowiedzi na zapalenie wynikają głównie z ograniczeń obecnie stosowanych metod diagnostycznych. W przypadku wykrycia znaczącego wskaźnika infekcji w stadzie zalecany jest jego ubój. Jeśli oznaki wskazują, że zakażenie można opanować, podaje się środki przeciwdrobnoustrojowe i wymusza się izolację zwierząt, u których wystąpiło zaburzenie. Antybiotyki są często stosowane bez dowodów potwierdzających zapalenie, a nawet podawane całemu stadu w okresach zasuszenia, co przyczynia się do wzrostu antybiotykooporności drobnoustrojów.

Projekt Biosens4PrecisionMastitis opiera się na nowej wiedzy dotyczącej biomarkerów zapalenia wymienia, pochodzących z odpowiedzi gospodarza podczas inkubacji drobnoustrojów, takich jak cytokiny prozapalne i kwasy nukleinowe gospodarza. Wykorzystując obecność tych biomarkerów w mleku, opracowana zostanie „płynna biopsja”, umożliwiająca nieinwazyjną, bezstresową i szybką diagnozę zapalenia. Uzyskane prognozy pozwolą na podjęcie działań przed replikacją patogenu i pojawieniem się objawów chorobowych. Najnowsza wiedza z zakresu inżynierii materiałowej zostanie wykorzystana do zaprojektowania biosensorów kanałowych do analizy mleka na miejscu, w sposób potencjalnie zintegrowany z systemami udojowymi, w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Lepsza diagnostyka mastitis dostarczy wielu korzyści europejskiemu przemysłowi mleczarskiemu – będzie wspierać wczesne interwencje rolników, a tym samym wzmocni racjonalne stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych. Integracja tych narzędzi z precyzyjnym podejściem do zarządzania chorobami w rolnictwie doprowadzi do radykalnej zmiany w zapobieganiu zakażeniom i zarządzaniu środkami przeciwdrobnoustrojowymi.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na jego stronie internetowej.

                                                                                                             

 

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu ERA-NET CO-FUND ICRAD: "International coordination of research on infectious animal diseases", dofinansowany ze środków budżetu państwa:

dofinansowanie  - 860 200,00 zł

całkowita wartość - 4 473 040,00 zł

Eksperci

Andżelika Drutowska

Andżelika Drutowska

View more
Łukasz Gontar

Łukasz Gontar

View more
Maksymilian Kochański

Maksymilian Kochański

View more

Zamawiający

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Partnerzy

SeqOmics Biotechnology Ltd.

SeqOmics Biotechnology Ltd.

Uniwersytet Rovira i Virgili

Uniwersytet Rovira i Virgili

Uniwersytet Stradiņša w Rydze

Uniwersytet Stradiņša w Rydze

lista projektów