CBI Pro-Akademia

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Typ instytucji: instytucje rządowe

Zlecone projekty:

<b>FEEDSCHOOLS</b><br> Finansowanie poprawy efektywności energetycznej i środowiskowej w szkołach

FEEDSCHOOLS
Finansowanie poprawy efektywności energetycznej i środowiskowej w szkołach

View more
<b>NiCE</b> <br> Od niszy do centrum - centra miast jako miejsca cyrkularnego stylu życia

NiCE
Od niszy do centrum - centra miast jako miejsca cyrkularnego stylu życia

View more
<b>SMART4NZEB</b><br>Wzmocnienie zarządzania i internacjonalizacji klastrów (...)

SMART4NZEB
Wzmocnienie zarządzania i internacjonalizacji klastrów (...)

View more
Podniesienie poziomu naukowego i umiędzynarodowienia Acta Innovations

Podniesienie poziomu naukowego i umiędzynarodowienia Acta Innovations

View more
Podniesienie poziomu naukowego i umiędzynarodowienia Acta Innovations

Podniesienie poziomu naukowego i umiędzynarodowienia Acta Innovations

View more
TransFormation.doc

TransFormation.doc

View more
Utrzymanie potencjału badawczego CBI Pro-Akademia w roku 2014

Utrzymanie potencjału badawczego CBI Pro-Akademia w roku 2014

View more
Utrzymanie potencjału badawczego CBI Pro-Akademia w roku 2015

Utrzymanie potencjału badawczego CBI Pro-Akademia w roku 2015

View more
Utrzymanie potencjału badawczego CBI Pro-Akademia w roku 2016

Utrzymanie potencjału badawczego CBI Pro-Akademia w roku 2016

View more
Utrzymanie potencjału badawczego CBI Pro-Akademia w roku 2017

Utrzymanie potencjału badawczego CBI Pro-Akademia w roku 2017

View more
Utrzymanie potencjału badawczego CBI Pro-Akademia w roku 2018

Utrzymanie potencjału badawczego CBI Pro-Akademia w roku 2018

View more
Wsparcie dla czasopisma naukowego Acta Innovations

Wsparcie dla czasopisma naukowego Acta Innovations

View more