CBI Pro-Akademia

KETBIO
Nowy model klastrowy zbliżający wyniki badań w obszarze biotechnologii do rynku i społeczeństwa

Data rozpoczęcia:2019-01-01
Data zakończenia:2020-08-31
Status projektu:zakończony
Typ działania:Badania, ewaluacje i analizy, Doradztwo
Tematyka:Gospodarka cyrkularna i niskoemisyjna
Adresaci projektu:Instytucje naukowe, Instytucje otoczenia biznesu i NGOs, Przedsiębiorstwa
Źrodło finansowania:Komisja Europejska
Cel projektu:Zwiększenie europejskiego potencjału innowacyjności w środowisku naukowym i biznesowym poprzez opracowanie zestawu narzędzi i usług skracających czas potrzebny na wprowadzenie wyników badań naukowych na rynek w obszarze biotechnologii

O projekcie

Głównym celem projektu KETBIO była identyfikacja najbardziej innowacyjnych wyników badań w Europie z obszaru biotechnologii i przyspieszenie ich wprowadzanie na rynek. W ramach projektu KETBIO opracowana została internaktywna platforma, zrzeszająca europejskich naukowców i ekspertów z branży biotechnologicznej. Platforma oferuje dostęp do szerokiej gamy funkcjonalności – od nawiązywania kontaktów z innymi naukowcami i ekspertami, poprzez prezentowanie swoich projektów, przeglądanie innych projektów, wyszukiwanie ofert, badań rynku, aż po udział w wydarzeniach oraz organizację webinarów oraz spotkań biznesowych. 

W ramach projektu zidentyfikowane i przeanalizowane zostały wyniki projektów biotechnologicznych finansowanych przez UE z następujących obszarów tematycznych:

  • Nowe źródła biomasy i produktów biologicznych
  • Biotechnologia morska i słodkowodna
  • Biotechnologia przemysłowa: bioprodukty o wartości dodanej i procesy biologiczne
  • Bio-rafinacja
  • Biotechnologia środowiskowa
  • Nowe trendy w biotechnologii

Projekty te zostały następnie ocenione przez panel ekspertów, a najlepsze z nich zostały zaprezentowane podczas najważniejszych wydarzeń w dziedzinie biotechnologii w Europie.

Więcej informacji na stronie projektu: https://www.ketbio.eu/ 

 

Projekt KETBIO był finansowany z programu badawczego Unii Europejskiej Horyzont 2020 w ramach umowy grantowej nr 768570.

Eksperci

Maksymilian Kochański

Maksymilian Kochański

View more
Katarzyna Korczak

Katarzyna Korczak

View more

Zamawiający

Komisja Europejska

Komisja Europejska

Partnerzy

DECHEMA

DECHEMA

Innovate UK

Innovate UK

PRACSIS

PRACSIS

RISE Processum

RISE Processum

Sviluppo chimica

Sviluppo chimica

TechnologieAllianz

TechnologieAllianz

lista projektów