CBI Pro-Akademia

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Typ instytucji: instytucje rządowe
Strona www:http://ncbr.gov.pl/en/
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej. Powołane zostało latem 2007 roku jako jednostka realizująca zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. W momencie powstania było pierwszą jednostką tego typu, stworzoną jako platforma skutecznego dialogu między środowiskiem nauki i biznesu. Obecnie działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. 2010, Nr 96 poz. 616). Wprowadzona jesienią 2010 roku reforma nauki pozwoliła Centrum na większą swobodę w dysponowaniu środkami finansowymi, w ramach strategicznego programu badań. Działalność Centrum finansowana jest ze środków skarbu państwa oraz funduszy Unii Europejskiej.

Zlecone projekty:

<b>BIOELECTROCATHODE </b><BR>Wykorzystanie CO<sub>2</sub> do produkcji biopaliw (CH<sub>4</sub> i etanol)

BIOELECTROCATHODE
Wykorzystanie CO2 do produkcji biopaliw (CH4 i etanol)

View more
<b>Biosens4PrecisionMastitis</b><br>Biosensory kanałowe wspierające podejście rolnictwa precyzyjnego (...)

Biosens4PrecisionMastitis
Biosensory kanałowe wspierające podejście rolnictwa precyzyjnego (...)

View more
<b>CO2URIER</b>  <BR>Bezemisyjne usługi kurierskie

CO2URIER
Bezemisyjne usługi kurierskie

View more
<b>CoCOATEX</b>  <BR>Opracowanie zintegrowanej technologii oczyszczania ścieków przemysłu włókienniczego

CoCOATEX
Opracowanie zintegrowanej technologii oczyszczania ścieków przemysłu włókienniczego

View more
<b>MISCOMAR+</b><br> Biomasa miskanta z terenów marginalnych i zanieczyszczonych PLUS

MISCOMAR+
Biomasa miskanta z terenów marginalnych i zanieczyszczonych PLUS

View more
<b>PROKOKO</b><BR>Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego materiału ściółkowego poprawiającego dobrostan drobiu

PROKOKO
Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego materiału ściółkowego poprawiającego dobrostan drobiu

View more
<b>SmartFood</b><br>Angażowanie mieszkańców <br>w różnorodność żywnościową w miastach

SmartFood
Angażowanie mieszkańców
w różnorodność żywnościową w miastach

View more
<b>SUPERVALUE</b><BR>Rozwiązanie problemu lokalnie dostępnych mokrych strumieni odpadowych (...)

SUPERVALUE
Rozwiązanie problemu lokalnie dostępnych mokrych strumieni odpadowych (...)

View more
<b>WASTE4H2</b><br> Symultaniczne Oczyszczanie Ścieków i Generowanie Wodoru poprzez Elektrolizę Plazmową Roztworu (...)

WASTE4H2
Symultaniczne Oczyszczanie Ścieków i Generowanie Wodoru poprzez Elektrolizę Plazmową Roztworu (...)

View more
Opracowanie i wdrożenie produkcji piwa bezalkoholowego typu gruit

Opracowanie i wdrożenie produkcji piwa bezalkoholowego typu gruit

View more
Wysokosprawne węglanowe ogniwa paliwowe

Wysokosprawne węglanowe ogniwa paliwowe

View more