CBI Pro-Akademia

Aktualności

Wspieramy firmy z branży mechanicznej we wdrażaniu praktyk cyrkularnych

03-06-2024

1 czerwca 2024 r. rozpoczęliśmy nowy projekt pod nazwą REUSE2030: Kształtowanie zrównoważonego rozwoju przemysłu poprzez modele gospodarki o obiegu zamkniętym. Projekt ten ma na celu przyspieszenie transformacji sektora mechanicznego w regionie Europy Środkowej ku modelowi gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ).

Kraje Europy Środkowej osiągnęły znaczący sukces w rozwoju zaawansowanego technologicznie sektora mechanicznego, obejmującego m.in. produkcję maszyn i urządzeń. Mimo to, przemysł w tym regionie poddaje recyklinowi mniej niż 11% swoich zasobów, co prowadzi do znacznych negatywnych skutków środowiskowych. Projekt REUSE2030 ma na celu zwiększenie przyjęcia zasad GOZ przez sektor mechaniczny w Europie Środkowej poprzez wprowadzenie innowacyjnych instrumentów i narzędzi wspierających stosowanie modeli GOZ zarówno w fazie produkcji, jak i użytkowania produktów. Dzięki realizacji projektu, różnice w dostępności usług i narzędzi GOZ między krajami regionu zostaną zmniejszone, a strumienie odpadów w sektorze mechanicznym będą ograniczone.

Partnerzy projektu REUSE2030 opracują i wdrożą dwa kluczowe narzędzia:

  • Digital Circular Inventory and App – narzędzie wspierające firmy w identyfikacji odpowiednich rozwiązań GOZ na podstawie rodzaju produkowanych odpadów.
  • Zero Carbon Tool Kit – narzędzie umożliwiające producentom ocenę śladu węglowego ich produktów oraz identyfikację możliwości zrównoważonego projektowania i optymalizacji produkcji.

Oba narzędzia pozwolą firmom na autonomiczny wybór zrównoważonych rozwiązań i procesów GOZ, czyniąc je bardziej dostępnymi dla przedsiębiorstw, instytucji badawczych oraz uczelni w regionie.

Projekt REUSE2030 jest realizowany we współpracy organizacji badawczych, uniwersytetów, instytucji otoczenia biznesu, izb handlowych, centrów kompetencji i agencji rozwoju z 9 krajów Europy Środkowej: Austrii, Chorwacji, Czech, Niemiec, Polski, Słowacji, Słowenii, Węgier i Włoch.

Realizacja projektu REUSE2030 przyczyni się do ograniczenia strumieni odpadów z sektora mechanicznego oraz zniwelowania różnic w dostępności rozwiązań GOZ w różnych krajach Europy Środkowej. Projekt wspiera transformację przemysłu mechanicznego ku bardziej zrównoważonemu rozwojowi, zgodnie z zaleceniami Nowego planu działania UE dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym na rzecz czystszej i bardziej konkurencyjnej Europy.

Zapraszamy do śledzenia postępów projektu REUSE2030 i dołączenia do naszych wysiłków na rzecz zrównoważonej przyszłości!

 

Projekt NiCE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA 2021-2027

Newsletter