CBI Pro-Akademia

Aktualności

Społeczna odpowiedzialność konsumencka. Prawa i obowiązki konsumenta

20-09-2011

„Społeczna odpowiedzialność konsumencka.
Prawa i obowiązki konsumenta”
Łódź, 6 października 2011

Jak powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych J.F. Kennedy – „wszyscy jesteśmy konsumentami”. Czy jako konsumenci znamy jednak nasze prawa i obowiązki? Czy wiemy co to jest odpowiedzialność konsumencka i dlaczego jest tak istotna? Na te i wiele innych pytań znajdą Państwo odpowiedź podczas konferencji organizowanej przez Urząd Marszałkowski w Łodzi, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi oraz Izbę Celną w Łodzi.

Wyroby niewłaściwej jakości, zafałszowane, niezgodne z zasadniczymi wymaganiami, stwarzające zagrożenie dla ich użytkownika to paleta zagadnień, z którymi Inspekcja Handlowa oraz Izba Celna spotykają się na co dzień. Społecznie odpowiedzialny konsument wraz ze społecznie odpowiedzialnym przedsiębiorcą mogą przyczynić się do wyeliminowania, przynajmniej w części, tego rodzaju przypadków.

Podczas konferencji ukazana zostanie rola takich organów jak Inspekcja Handlowa, Izba Celna czy też Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Podejmiemy dyskusję nt. zachowań konsumenckich i ich wpływu na regionalną gospodarkę. Celem przyświecającym organizacji konferencji jest bowiem upowszechnienie idei społecznej odpowiedzialności konsumenckiej jako czynnika prowadzącego do poprawy świadomości konsumenckiej a tym samym konkurencyjności przedsiębiorstw z regionu łódzkiego.

Do współpracy podczas organizacji ww. inicjatywy zaprosiliśmy Delegaturę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Okręgowy Inspektorat Pracy, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz instytucje otoczenia biznesu specjalizujące się w tematyce CSR.
Konferencja skierowana będzie do przedsiębiorców regionu łódzkiego, przedstawicieli władz samorządowych, instytucji otoczenia biznesu oraz mieszkańców województwa łódzkiego.
Więcej informacji o konferencji: www.biznes.lodzkie.pl.

Formularz zgłoszeniowy

 

Newsletter