CBI Pro-Akademia

Aktualności

CBI Pro-Akademia w Top 10 polskich beneficjentów Programu Horyzont 2020

18-03-2021

Po 7 latach realizacji programu badawczego Unii Europejskiej Horyzont 2020, w rankingu opublikowanym przez KPK PB UE znaleźliśmy się na 8. miejscu spośród 195 polskich organizacji badawczych będących beneficjentami programu pod względem przyznanego dofinansowania na jednego badacza. Pozyskaliśmy z Komisji Europejskiej środki na badania i innowacje w ramach 5 międzynarodowych projektów w wysokości prawie 50 000 euro na każdego zatrudnionego pracownika naukowego.

 

Horyzont 2020 jest największym w historii Unii Europejskiej programem ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji, realizowanym w latach 2014-2020. Jego łączny, siedmioletni budżet wyniósł blisko 80 mld euro. Dofinansowanie z programu otrzymało 195 organizacji badawczych z Polski, które realizowały/realizują ponad 1000 projektów, z dofinansowaniem ponad 350 mln euro. 

 

Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia może się pochwalić pięcioma projektami dofinansowanymi z programu H2020. Są to: 

Projekt Cel
NEWTRENDS identyfikacja i kwantyfikacja wpływu nowych trendów społecznych na zużycie energii oraz ich wdrożenie w długookresowym modelowaniu zapotrzebowania na energię
KETBIO zwiększenie europejskiego potencjału innowacyjności w środowisku naukowym i biznesowym poprzez opracowanie zestawu narzędzi i usług skracających czas potrzebny na wprowadzenie wyników badań naukowych w obszarze biotechnologii na rynek
Sewage Sludge in PC poprawa zarządzania potencjałem produktów ubocznych wytwarzania popiołów z osadów ściekowych z miejskich oczyszczalni ścieków jako aktywnych lub nieaktywnych dodatków do materiałów budowlanych
Step by step przetestowanie nowych sposobów zmniejszania zużycia energii w gospodarstwach domowych dzięki spersonalizowanemu wsparciu motywacyjnemu
nZEB Ready stymulowanie popytu na umiejętności z zakresu efektywności energetycznej pracowników oraz zwiększenie gotowości rynkowej do efektywnego wdrożenia budynków o niemal zerowym zużyciu energii 

 

Newsletter