CBI Pro-Akademia

Osady Ściekowe w Cemencie Portlandzkim (Sewage Sludge in PC)

Data rozpoczęcia:2017-03-01
Data zakończenia:2019-02-28
Status projektu:w trakcie realizacji
Typ działania:Badania, ewaluacje i analizy
Tematyka:Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój
Zasięg projektu - kraj:Polska
Adresaci projektu:Instytucje naukowe, Przedsiębiorstwa
Źrodło finansowania:Komisja Europejska
Cel projektu:Poprawa zarządzania potencjałem produktów ubocznych wytwarzania popiołów z osadów ściekowych z miejskich oczyszczalni ścieków jako aktywnych lub nieaktywnych dodatków do spoiw na bazie cementu portlandzkiego.

O projekcie

 

Niniejszy projekt otrzymał dofinansowanie w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji UE „Horyzont 2020” na podstawie umowy Nr 746830 o dofinansowanie działań „Marie Skłodowska-Curie”.

Eksperci

Lidia Trusilewicz

Lidia Trusilewicz

View more

Zamawiający

Komisja Europejska

Komisja Europejska

lista projektów

Multimedia

yt-thumb
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
yt-thumb
Projekt budynku pasywnego zrealizowany przez CBI Pro-Akademia
yt-thumb
Inteligentne tekstylia

Newsletter