CBI Pro-Akademia

Aktualności

Od 1 stycznia 2012 r. koniec z dzikimi wysypiskami śmieci?

21-07-2011

Z dniem 1 lipca tego roku (po rozpatrzeniu poprawek Senatu) Sejm uchwalił nowelę ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. czytaj więcej

Będzie wsparcie dla mikroelektrowni i mikrogazowni

12-07-2011

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowuje program wsparcia dla mikroelektrowni i mikrogazowni na rzecz zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich oraz stymulowania rozwoju pozarolniczego. czytaj więcej

Pro-Akademia wspiera Mojestypendium.pl

07-07-2011

Jesteś uczniem, studentem lub doktorantem? Sprawdź możliwości finansowania swojego dalszego rozwoju! W bazie serwisu mojestypendium.pl czeka ponad 3000 informacji dotyczących stypendiów, grantów i konkursów! czytaj więcej

Bioenergia dla Regionu - Warsztaty Eko-architektoniczne

04-07-2011

W dniach 1,2,3 lipca odbyły się warsztaty w ramach komponentu ponadnarodowego projektu „Bioenergia dla Regionu – Manager Energetyki Odnawialnej”. czytaj więcej

Bioenergia dla Regionu: Na drodze do gospodarki niskoemisyjnej

20-06-2011

Przedstawiciele Klastra Bioenergia dla Regionu wzięli udział w konferencji NEUF – New Energy User Friendly, organizowanej przez Społeczną Radę Narodowego Programu Redukcji Emisji pod przewodnictwem prof. Jerzego Buzka. czytaj więcej

Młodzi naukowcy dla rozwoju turystyki w Łódzkiem

20-06-2011

Dnia 17 czerwca 2011 w Sali Sejmiku Województwa Łódzkiego odbyło się forum pt.: Oferta doktorantów projektu „Turyzm dla Regionu” na rzecz realizacji programu rozwoju turystyki w województwie łódzkim na lata 2007-2020. czytaj więcej
1    56  57  58  59  60  61  62  63  64    64

Multimedia

yt-thumb
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
yt-thumb
Projekt budynku pasywnego zrealizowany przez CBI Pro-Akademia
yt-thumb
Inteligentne tekstylia

Newsletter