CBI Pro-Akademia

Aktualności

Konferencja: Badania i innowacje w restrukturyzacji przedsiębiorstw

28-03-2012

Zapraszamy do udziału w konferencji organizowanej przez Polską Fundację Promocji Kadr we współpracy z Komisją Europejską i Agencją Rozwoju Przemysłu. W konferencji wezmą udział eksperci CBI Pro-Akademia. czytaj więcej

Szwedzkie innowacje w gospodarce odpadami komunalnymi

12-03-2012

W dniach 5-8 marca 2012 roku odbyła się pierwsza wizyta studyjna interesariuszy Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podlaskiego. Program wizyty wypełniły rozmowy o możliwościach realizacji wspólnych projektów. czytaj więcej

Mazowsze regionem zeroemisyjnym? Czy to możliwe?

24-02-2012

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami projektu badawczego CBI Pro-Akademia pt. "Bioenergia dla Regionu - Badanie Zarządzania Zmianą Gospodarczą", zrealizowanego dla Województwa Mazowieckiego. czytaj więcej

Bioenergia dla Regionu: Doktoranci zaprezentowali swoje osiągnięcia

01-02-2012

Podczas seminarium w Instytucie Maszyn Przepływowych PŁ Doktoranci uczestniczący w projekcie CBI Pro-Akademia zaprezentowali rezultaty swoich interdyscyplinarnych prac naukowych realizowanych w ostatnich 12 miesiącach. czytaj więcej

Nowy projekt międzynarodowy dla Uniwersytetu w Białymstoku

19-01-2012

CBI Pro-Akademia zorganizuje cykl wizyt studyjnych do wybranych krajów UE dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i uczelni w ramach projektu "Podlaska Strategia Innowacji - Budowa Systemu Wdrażania". czytaj więcej

Pro-Akademia Regionalnym Liderem Innowacji i Rozwoju!

13-01-2012

Pro-Akademia otrzymała tytuł Łódzkiego Regionalnego Lidera Innowacji i Rozwoju w ogólnopolskim konkursie pod patronatem m.in. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Gospodarki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. czytaj więcej
1    53  54  55  56  57  58  59  60  61    66

Newsletter