CBI Pro-Akademia

Kontakt z Redakcją

Andrzej Klimek
Andrzej Klimek
Sekretarz Naukowy Czasopisma
tel. +48 505 275 212
e-mail:

    Partnerzy AI

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego
finansowane w ramach umowy
950/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

Indeksacje

Acta Innovations jest indeksowane w:

Lp. Nazwa Bazy Prowadzący
1

ARIANTA - Naukowe i branżowe polskie czasopisma elektroniczne

 • Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego
2 BazEkon
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
 • Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej,
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
 • Biblioteka Ekonomiczna Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • Biblioteka Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego
3 CEON Biblioteka Nauki
 • Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Kompoterowego
4 Google Scholar
 • Google
5 World Catalogue of Scientific Journals
 • Scientific Publishing House DARWIN
6 Polska Baza Cytowań POL-index
 • Ośrodek Przetwarzania Informacji
7 Index Copernicus Journals Master List
 • Index Copernicus International

 

Newsletter