CBI Pro-Akademia

Kontakt z Redakcją

Andrzej Klimek
Andrzej Klimek
Sekretarz Naukowy Czasopisma
tel. +48 505 275 212
e-mail:

    Partnerzy AI

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego
finansowane w ramach umowy
950/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

mgr inż. Justyna Markiewicz

Obszar naukowy:Nauki inżynieryjno-techniczne
Dziedzina naukowa:Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
Dyscyplina naukowa:Inżynieria chemiczna
Języki:angielski, polski
Główna afiliacja:CBI Pro-Akademia

Profil

Absolwentka studiów doktoranckich na Politechnice Łódzkiej (Inżynieria chemiczna w ochronie środowiska). Posiada ponad 5-letnie doświadczenie w pracy laboratoryjnej. Główny wykonawca projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: "Plazmowa technologia ekologicznego klejenia elastomerów na skalę przemysłową" oraz "Wysokoskuteczna modyfikacja puchu techniką plazmy niskotemperaturowej". Kierownik 2 grantów dla Młodych Naukowców realizowanych na Politechnice Łódzkiej. Współautorka 5 publikacji (2 krajowych i 3 międzynarodowych) i 2 patentów krajowych. 

Do Zespołu CBI Pro-Akademia (Laboratorium Bioprocesowe) dołączyła w 2018 roku.

Ekspert w projektach

CoCOATEX
Opracowanie zintegrowanej technologii oczyszczania ścieków przemysłu włókienniczego

MISCOMAR+
Biomasa miskanta z terenów marginalnych i zanieczyszczonych PLUS

Baza wiedzy

Aplikacje internetowe

Multimedia

yt-thumb
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
yt-thumb
Projekt budynku pasywnego zrealizowany przez CBI Pro-Akademia
yt-thumb
Inteligentne tekstylia

Newsletter