CBI Pro-Akademia

Kontakt z Redakcją

Andrzej Klimek
Andrzej Klimek
Sekretarz Naukowy Czasopisma
tel. +48 505 275 212
e-mail:

    Partnerzy AI

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego
finansowane w ramach umowy
950/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

dr Małgorzata Grzegorczyk

Obszar naukowy:Nauki społeczne
Dyscyplina naukowa:Nauki o zarządzaniu i jakości
Języki:angielski, polski

Profil

Adiunkt w Katedrze Marketingu Uniwersytetu Łódzkiego. Stypendysta programu ERASMUS - Univeristy of Jyvaskyla (Finlandia), uczestnik programu CIM Advanced Certificate of Marketing. Kierownik Podyplomowych Studiów Komercjalizacji Technologii Master of Science in Science and Technology Commercialization na licencji University of Texas, USA. Wykładowca i doradca w ramach programów menedżerskich GlobalMiniMBA organizowanych przez Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania UŁ oraz Fundacji Fundusz Inicjatyw w ramach projektów przeznaczonych dla działalności typu spin-off i spin-out. Posiada doświadczenie jako doradca, trener i nauczyciel akademicki (szkolenia dla przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, konferencje, zajęcia ze studentami, kursy internetowe) zdobyte m.in. na Uniwersytecie Łódzkim, University of Tampere (Finlandia), University of Aveiro (Portugalia) oraz dzięki współpracy z Instytutem Rozwoju Biznesu, Questus, PAM Centre, CTT UŁ. Wykładowca i doradca w programach rozwoju doktorantów i pracowników naukowych DRiM (UŁ) oraz „Skuteczny menedżer innowacji” (OCBR Opole). Ekspert opracowujący oceny potencjału rynkowego innowacyjnych technologii oraz wyników badań z ramienia Centrum Transferu Technologii UŁ.

Ekspert w projektach

Turyzm dla Regionu – Zintegrowany Program Rozwoju Doktorantów

Zintegrowany Program Modernizacji Branży Tekstylnej i Odzieżowej Województwa Łódzkiego

Newsletter