CBI Pro-Akademia

Kontakt z Redakcją

Andrzej Klimek
Andrzej Klimek
Sekretarz Naukowy Czasopisma
tel. +48 505 275 212
e-mail:

    Partnerzy AI

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego
finansowane w ramach umowy
950/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

dr Tomasz Napierała

Profil

Piastuje stanowisko asystenta w Instytucie Geografii Miast i Turyzmu na Uniwersytecie Łódzkim. Jest ekspertem z dziedziny geografii turyzmu, metodologii badań z aspektem aplikacyjnym, ekonometrycznych modeli panelowych, komercjalizacji badań. Od 2003 roku pracuje naukowo-badawczo na Uniwersytecie Łódzkim, prowadzi zajęcia dydaktyczne. Autor wielu publikacji traktujących o turyzmie, infrastrukturze połączonej z turyzmem i powiązaniach turystyki z biznesem. Prowadzi własną działalność gospodarczą w obszarze turystyki.

Ekspert w projektach

Turyzm dla Regionu – Zintegrowany Program Rozwoju Doktorantów

Newsletter