CBI Pro-Akademia

Finansowanie rozwoju turystyki w województwie łódzkim i w hrabstwie Oppland (Norwegia)

Data dodania: 2012-10-01
Typ: Artykuły
Języki: polski

Autor/Autorzy

Maciej Adamiak

Maciej Adamiak

View more
Tomasz Napierała

Tomasz Napierała

View more

Abstrakt

W niniejszym artykule autorzy określili specyficzne cechy konstrukcji budżetów w Polsce i w Norwegii, wskazali na miejsce turystyki w klasyfikacjach budżetowych właściwych obu krajom. Następnie, szczegółowo przeanalizowali wydatki realizowane przez gminy i powiaty województwa łódzkiego, księgowane w ramach działów budżetowych posiadających silne związki z turystyką. Mowa o związkach bezpośrednich, jak również o pośrednim wpływie na rozwój turystyki poprzez promocję, rozwój kultury czy sportu. Uzyskane wyniki odniesiono do analogicznych wartości zaobserwowanych w norweskim hrabstwie Oppland oraz w tworzących je gminach. Należy podkreślić, iż dzięki zrealizowanym pracom badawczym, możliwym było wskazanie silnych oraz słabych stron konstrukcji i prezentacji budżetów samorządowych w Polsce i w Norwegii. Elastyczność polskiej klasyfikacji budżetowej, porównywalność budżetów JST każdego szczebla to najważniejsze zalety polskich budżetów. Z drugiej strony, precyzyjny, rozłączny opis działów budżetowych oraz wysoka jakość statystyki publicznej, w ramach której upowszechniane są charakterystyki norweskich budżetów samorządowych, to niewątpliwe plusy budżetów samorządów norweskich. Faktem jest, iż środki którymi dysponuje samorząd norweski, nawet po uwzględnieniu różnej siły nabywczej norweskiej korony i polskiego złotego, są obiektywnie wyższe w Norwegii. Warto podkreślić, że wysokości środków, które służą finansowaniu określonych działań, np. związanych z rozwojem turystyki, nie można utożsamiać z efektywnością ich wydatkowania. Zagadnienie to nie było jednak przedmiotem prac podjętych przez autorów. Dzięki podjętym badaniom, autorzy mogli również ocenić umiejscowienie turystyki w polskiej i norweskiej klasyfikacji budżetowej. Mimo, iż w polskiej klasyfikacji ujawniono dział dedykowany bezpośrednio turystyce, zdiagnozowano jednocześnie niski stopień jego wykorzystania w planowaniu budżetów samorządowych. W związku z powyższym, problemem zarówno polskim jak i norweskim jest brak możliwości prostego szacowania wysokości środków przeznaczanych na rozwój turystyki w budżetach JST. Autorzy sugerują przeprowadzenie szczegółowych badań w podanym zakresie, proponują rozpoznanie pojedynczych zadań finansowanych ze środków samorządowych oraz określenie stopnia ich wpływu na rozwój turystyki w gminach czy powiatach. Liczą zatem, iż niniejszy artykuł stanie się przyczynkiem do podjęcia kolejnych prac badawczych nad znaczeniem turystyki w budżetach samorządowych.

Pliki do pobrania / Linki

Newsletter