CBI Pro-Akademia

Sewage Sludge in PC
Osady Ściekowe w Cemencie Portlandzkim

Data rozpoczęcia:2017-03-01
Data zakończenia:2018-08-31
Status projektu:zakończony
Typ działania:Badania, ewaluacje i analizy
Tematyka:Gospodarka cyrkularna i niskoemisyjna
Cel projektu:Poprawa zarządzania potencjałem produktów ubocznych wytwarzania popiołów z osadów ściekowych z miejskich oczyszczalni ścieków jako aktywnych lub nieaktywnych dodatków do spoiw na bazie cementu portlandzkiego.

O projekcie

By zapoznać się ze szczegółami projektu "Osady Ściekowe w Cemencie Portlandzkim" zapraszamy tutaj.

 

 

Niniejszy projekt otrzymał dofinansowanie w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji UE „Horyzont 2020” na podstawie umowy Nr 746830 o dofinansowanie działań „Marie Skłodowska-Curie”.

Zamawiający

Komisja Europejska

Komisja Europejska

lista projektów