CBI Pro-Akademia

Projekty

Wyszukiwanie zaawansowane

Doskonałe Bakalie
Opracowanie udoskonalonych produktów o ulepszonej wartości żywieniowej (...)

Dowiedz się więcej

KETBIO
Nowy model klastrowy zbliżający wyniki badań w obszarze kluczowych biotechnologii do rynku i społeczeństwa

Dowiedz się więcej

FiWastEnergy
Współpraca UE-Brazylia na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze przetwórstwa rybnego

Dowiedz się więcej

PROKOKO
Opracowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnego materiału ściółkowego poprawiającego dobrostan drobiu

Dowiedz się więcej

Carport i stacja ładowania pojazdów elektrycznych zasilana energią słoneczną

Dowiedz się więcej

SUPERVALUE
Rozwiązanie problemu lokalnie dostępnych mokrych strumieni odpadowych (...)

Dowiedz się więcej

BIOELECTROCATHODE
Wykorzystanie CO2 do produkcji biopaliw (CH4 i etanol) w nowych systemach

Dowiedz się więcej

CoCOATEX
Opracowanie zintegrowanej technologii oczyszczania ścieków przemysłu włókienniczego

Dowiedz się więcej

Modułowy interfejs i aparatura badawcza do „screeningu” serii badanych związków w układach ciecz-gaz

Dowiedz się więcej

1  2  3  4  5  6  7  8  9    13

Multimedia

yt-thumb
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
yt-thumb
Projekt budynku pasywnego zrealizowany przez CBI Pro-Akademia
yt-thumb
Inteligentne tekstylia

Newsletter