CBI Pro-Akademia

Kontakt z Redakcją

Andrzej Klimek
Andrzej Klimek
Sekretarz Naukowy Czasopisma
tel. +48 505 275 212
e-mail:

    Partnerzy AI

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego
finansowane w ramach umowy
950/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

Acta Innovations-ARCHIWUM-PL

 

Acta Innovations jest czasopismem naukowym, wydawanym w formie kwartalnika przez Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia. Nadrzędną ideą Acta Innovations jest promocja interdyscyplinarności jako jednego z kluczowych czynników sprzyjających kreowaniu innowacji. Dotychczas wiodącym obszarem naukowym Acta Innovations są nauki społeczne (ekonomia, finanse i nauki o zarządzaniu), a publikowane artykuły koncentrują się wokół innowacji produktowych, usługowych, organizacyjnych, procesowych i marketingowych. Acta Innovations jest czasopismem rozwojowym, dlatego też Redakcja promując interdyscyplinarność, jako jeden z kluczowych czynników sprzyjających kreowaniu innowacji, zaprasza Autorów reprezentujących inne dziedziny nauki (nauki techniczne, humanistyczne, ścisłe i in.) do zgłaszania propozycji artykułów.

Proponowana tematyka artykułów:

  • Innowacje w gospodarce niskoemisyjnej, w tym energetyce odnawialnej, budownictwie energooszczędnym, zrównoważonym transporcie;
  • Sieci innowacyjne, w tym klastry i platformy technologiczne;
  • Innowacje w sektorze usług, np. turystyce, medycynie;
  • Transfer technologii;
  • Innowacje społeczne.

Pełna treść dotychczas opublikowanych numerów znajduje się tutaj.

Od 01.07.2015 Redakcja przyjmuje artykuły wyłącznie w języku angielskim, spełniające określone warunki merytoryczne i techniczne, opisane w informacjach dla Autorów.

Artykuły publikowane w Acta Innovations są recenzowane zgodnie z procedurą.

Acta Innovations jest czasopismem typu open-access (CC BY) co oznacza, że wszystkie treści są dowolnie dostępne bez ponoszenia opłat przez użytkownika lub przez jego instytucję. Użytkownicy mają prawo czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, wyszukiwać lub odwoływać się do pełnych tekstów artykułów, bądź wykorzystywać je w dowolnym innym celu zgodnym z prawem, bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody od wydawcy lub autora. Prawa te wynikają z definicji otwartego dostępu Budapeszteńskiej Inicjatywy Otwartego Dostępu.

Numer ISSN: 2300-5599

Numer w Rejestrze Dzienników i Czasopism, prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Łodzi: 1376

Punktacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 8 pkt (2015)

 

Multimedia

yt-thumb
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
yt-thumb
Projekt budynku pasywnego zrealizowany przez CBI Pro-Akademia
yt-thumb
Inteligentne tekstylia

Newsletter