CBI Pro-Akademia

MOBILES
Monitorowanie i wykrywanie zanieczyszczeń biotycznych
i abiotycznych (...)

Status projektu:w trakcie realizacji
Tematyka:Biogospodarka rolno-spożywcza
Zasięg projektu - kraj:, , , , , , , ,
Cel projektu:uzyskanie nowej wiedzy, danych, metod i narzędzi do monitorowania, wykrywania, a w konsekwencji łagodzenia zanieczyszczeń środowiska patogenami, nowymi substancjami zanieczyszczającymi oraz trwałymi i mobilnymi substancjami chemicznymi

O projekcie

MOBILES: Monitorowanie i wykrywanie zanieczyszczeń biotycznych i abiotycznych za pomocą sensorów elektronicznych, roślin i mikroorganizmów

Celem ogólnym projektu MOBILES jest uzyskanie nowej wiedzy, danych, metod i narzędzi do monitorowania, wykrywania, a w konsekwencji ograniczania zanieczyszczeń środowiska patogenami, nowymi substancjami zanieczyszczającymi (ang. contaminants of emerging concern) oraz trwałymi i mobilnymi substancjami chemicznymi (ang. Persistent and mobile chemicals), przynosząc w ten sposób korzyści dla zdrowia ludzi i środowiska. MOBILES dostarczy także nowych analiz metagenomicznych zanieczyszczonych gleb w celu zidentyfikowania sygnatur biologicznych, które mogą pomóc w szybkiej identyfikacji zanieczyszczeń gleby. Konsorcjum MOBILES będzie pracować nad osiągnięciem następujących celów szczegółowych:

  • Opracowanie elektronicznych biosensorów do wykrywania organicznych substancji chemicznych, bakterii antybiotykoopornych i patogenów w wodzie, glebie i powietrzu
  • Opracowanie biosensora opartego na organizmach do monitorowania zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych w wodzie i glebie
  • Zbadanie wydajności środowiskowej opracowanych organizmów i urządzeń
  • Analiza metagenomiczna mikrobioty żyjącej na zanieczyszczonych obszarach w celu umożliwienia poszukiwania różnorodnych funkcji w wielu klastrach genów.
  • Przeprowadzenie testów bezpieczeństwa w celu oceny wpływu opracowanych organizmów i urządzeń na środowisko naturalne.

Opracowane w ramach projektu biosensory oparte na organizmach będą składać się z genetycznie zmodyfikowanych bakterii chemiluminescencyjnych zdolnych do wykrywania antybiotyków, metali ciężkich i pestycydów w wodzie, a także z genetycznie zmodyfikowanych roślin, które zmienią kolor, gdy w glebie będzie obecny arsen, jak również okrzemek morskich, które będą wykorzystywane do wykrywania bioplazmy.

W ramach projektu MOBILES CBI Pro-Akademia przeprowadzi ocenę ryzyka zmodyfikowanych organizmów, a także badania w skali laboratoryjnej dotyczące wpływu organizmów MOBILES na inne organizmy. Nasze badania będą realizowane w celu potwierdzenia bezpieczeństwa organizmów MOBILES, które będzie wymagane w ich zastosowaniu jako wskaźników zanieczyszczenia środowiska.

 

Projekt finansowany ze środków programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 101135402.

Eksperci

Łukasz Gontar

Łukasz Gontar

View more

Zamawiający

Komisja Europejska

Komisja Europejska

Partnerzy

Eden Tech

Eden Tech

Francuski Narodowy Instytut Badawczy ds. Rolnictwa, Żywności i Środowiska

Francuski Narodowy Instytut Badawczy ds. Rolnictwa, Żywności i Środowiska

Grant Garant

Grant Garant

Instytut Politechniczny Bordeaux

Instytut Politechniczny Bordeaux

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy

Izraelska Organizacja Badań Rolniczych - Centrum Vulcani

Izraelska Organizacja Badań Rolniczych - Centrum Vulcani

mat4nrg

mat4nrg

Politechnika Clausthal

Politechnika Clausthal

Politechnika Cypryjska

Politechnika Cypryjska

Politechnika Narodowa w Atenach

Politechnika Narodowa w Atenach

Publiczny Uniwersytet Nawarry

Publiczny Uniwersytet Nawarry

Uniwersytet Bordeaux

Uniwersytet Bordeaux

Uniwersytet Rzymski „La Sapienza”

Uniwersytet Rzymski „La Sapienza”

Uniwersytet w Belgradzie

Uniwersytet w Belgradzie

Włoska Rada Badań Naukowych

Włoska Rada Badań Naukowych

lista projektów