CBI Pro-Akademia

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Typ instytucji: jednostki samorządu terytorialnego

Zlecone projekty:

Program wsparcia dla samorządów w obszarze zarządzania zasobami naturalnymi

Program wsparcia dla samorządów w obszarze zarządzania zasobami naturalnymi

View more