CBI Pro-Akademia

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Typ instytucji: jednostki samorządu terytorialnego

Zlecone projekty:

Ocena wdrożenia polityk horyzontalnych w ramach RPO WO 2007-2013

Ocena wdrożenia polityk horyzontalnych w ramach RPO WO 2007-2013

View more