CBI Pro-Akademia

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Typ instytucji: jednostki samorządu terytorialnego

Zlecone projekty:

Bioenergia dla branży rolno-spożywczej

Bioenergia dla branży rolno-spożywczej

View more
Bioenergia dla Regionu - Manager Budownictwa Energooszczędnego

Bioenergia dla Regionu - Manager Budownictwa Energooszczędnego

View more
Bioenergia dla Regionu - Manager Energetyki Odnawialnej

Bioenergia dla Regionu - Manager Energetyki Odnawialnej

View more
Bioenergia dla Regionu - rozwój sieci współpracy między nauką i gospodarką w obszarze odnawialnych źródeł energii

Bioenergia dla Regionu - rozwój sieci współpracy między nauką i gospodarką w obszarze odnawialnych źródeł energii

View more
Bioenergia dla Regionu - Zintegrowany Program Rozwoju Doktorantów

Bioenergia dla Regionu - Zintegrowany Program Rozwoju Doktorantów

View more
Inteligentne Tekstylia dla Regionu Łódzkiego

Inteligentne Tekstylia dla Regionu Łódzkiego

View more
Naukowcy dla gospodarki województwa łódzkiego

Naukowcy dla gospodarki województwa łódzkiego

View more
Profesjonalna obsługa klienta w języku polskim i angielskim

Profesjonalna obsługa klienta w języku polskim i angielskim

View more
Przedstawiciel handlowy w branży OZE zawodem przyszłości

Przedstawiciel handlowy w branży OZE zawodem przyszłości

View more
Turyzm dla Regionu – Zintegrowany Program Rozwoju Doktorantów

Turyzm dla Regionu – Zintegrowany Program Rozwoju Doktorantów

View more
Wizyta studyjna do Szwecji w ramach działań Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Wizyta studyjna do Szwecji w ramach działań Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

View more
Zintegrowany Program Modernizacji Branży Tekstylnej i Odzieżowej Województwa Łódzkiego

Zintegrowany Program Modernizacji Branży Tekstylnej i Odzieżowej Województwa Łódzkiego

View more