CBI Pro-Akademia

Politechnika Łódzka

Typ instytucji: uczelnie i jednostki naukowe

Zlecone projekty:

Efektywność działań administracji publicznej w zakresie wspierania aktywności innowacyjnej MŚP

Efektywność działań administracji publicznej w zakresie wspierania aktywności innowacyjnej MŚP

View more
Współczesne uwarunkowania transferu technologii z jednostek sfery B+R do przedsiębiorstw

Współczesne uwarunkowania transferu technologii z jednostek sfery B+R do przedsiębiorstw

View more

Multimedia

yt-thumb
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
yt-thumb
Projekt budynku pasywnego zrealizowany przez CBI Pro-Akademia
yt-thumb
Inteligentne tekstylia

Newsletter