CBI Pro-Akademia

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Typ instytucji: instytucje otoczenia biznesu

Zlecone projekty:

Analizy eko-energetyczne dla gmin województwa świętokrzyskiego

Analizy eko-energetyczne dla gmin województwa świętokrzyskiego

View more