CBI Pro-Akademia

mgr Stanisław Aleksandrow

Profile

Doktorant na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, ekspert ds. projektów innowacyjnych CBI Pro-Akademia realizowanych w ramach klastra Bioenergia dla Regionu.

Expert in projects

Wartość dodana Europejskiej Współpracy Terytorialnej dla rozwoju regionalnego Polski w kontekście planowania polityki spójności

Regionalne Koncepcje Energetyczne w Basenie Morza Bałtyckiego

Rozwój współpracy transregionalnej i transgranicznej w zakresie innowacji

PRESOURCE
Promotion of Resource Efficiency in SMEs in Central Europe

Przedstawiciel handlowy w branży OZE zawodem przyszłości

Analizy i ekspertyzy dotyczące sporządzania i oceny Krajowego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej

Efficiency of energy clusters in Visegrad Region

Member of project teams

Bioenergia dla branży rolno-spożywczej

Bioenergia dla Regionu - Manager Budownictwa Energooszczędnego

Bioenergia dla Regionu - rozwój sieci współpracy między nauką i gospodarką w obszarze odnawialnych źródeł energii

Efficiency of energy clusters in Visegrad Region

Inteligentne Tekstylia dla Regionu Łódzkiego

Lodzkie of Energy

Polsko-niemiecki Dialog Klastrów II - Fotowoltaika

Przedstawiciel handlowy w branży OZE zawodem przyszłości

Rozwój współpracy transregionalnej i transgranicznej w zakresie innowacji

Wizyta studyjna do Szwecji w ramach działań Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich