CBI Pro-Akademia

Rozwój współpracy transregionalnej i transgranicznej w zakresie innowacji

Start date:2012-02-23
Completion date:2012-04-30
Project status:finished
Scope of the project - Country:, ,
Aim of the project:Celem projektu jest rozwój współpracy transregionalnej i transgranicznej w zakresie innowacji interesariuszy Podlaskiej Regionalnej Strategii Innowacji.

About the project

Zadanie "Rozwój współpracy transregionalnej i transgranicznej w zakresie innowacji" jest jednym z elementów projektu systemowego "Podlaska Strategia Innowacji - Budowa Systemu Wdrażania" i polega na zorganizowaniu 4 spotkań i Wizyt Studyjnych z przedstawicielami organizacji, instytucji i innymi podmiotami w regionach leżących w obrębie Unii Europejskiej w następujących krajach: Wielka Brytania, Dania, Finlandia, Niemcy, Szwecja, Litwa, Estonia, które realizują z powodzeniem Regionalne Strategie Innowacji. Planowany termin realizacji wizyt to luty - marzec 2012.

Docelowa grupa uczestników wizyt to pracownicy i przedstawiciele podmiotów i instytucji z Województwa Podlaskiego zaangażowanych we wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji, tj. Jednostek Samorządu Terytorialnego (2 grupy) oraz uczelni wyższych (2 grupy).

Szczegółowe informacje na temat projektu "Podlaska Strategia Innowacji - Budowa Systemu Wdrażania" można znaleźć tutaj.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Województwa Podlaskiego

The experts

Iwona Adamkiewicz

Iwona Adamkiewicz

View more
Stanisław Aleksandrow

Stanisław Aleksandrow

View more
Monika Staniszewska

Monika Staniszewska

View more

Purchaser

Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku

Partners

German Biomass Research Centre (DBFZ)

German Biomass Research Centre (DBFZ)

Royal Institute of Technology KTH

Royal Institute of Technology KTH

news list