CBI Pro-Akademia

Polsko-niemiecki Dialog Klastrów II - Fotowoltaika

Start date:2009-11-01
Completion date:2010-06-30
Project status:finished
Topic:Sustainable Energy
Scope of the project - Country:,
Aim of the project:Projekt miał na celu inicjację, a w dalszej kolejności intensyfikację współpracy w dziedzinie wdrażania i właściwego wykorzystywania energii słonecznej pomiędzy polskimi, niemieckimi i pochodzącymi z innych środkowo-europejskich krajów klastrów.

About the project

Pomimo raczej słabej radiacji słonecznej, w ostatnich latach Niemcy wysunęły się na pozycję lidera światowego rynku w produkcji komponentów oraz samych instalowanych urządzeń fotowoltaicznych. Wspierająca i propagująca rynek fotowoltaiczny rola państwa doprowadziła do obniżenia cen produkcji oraz zintensyfikowania rozwoju technologii wytwarzania energii elektrycznej. Niemiecki system uregulowań prawnych w dziedzinie produkcji i wykorzystywania energii odnawialnych stał się wzorcem dla wielu innych krajów, między innymi dla Hiszpanii, posiadającej w 2008 największą fotowoltaiczną pojemność świata.

Fotowoltaika w Polsce ciągle nie jest jeszcze zbyt popularna. Ze statystyki wynika, że do dnia dzisiejszego wykorzystuje sie tylko 0,2 % polskiego potencjału fotowoltaicznego. Zgodnie z wytycznymi nakreślonymi przez Unię Europejską oraz przez polski rząd, a dotyczącymi korzystania z energii słonecznej jako alternatywnego źródła energii, powinno nastąpić w najbliższym czasie zintensyfikowanie udziału odnawialnych źródeł energii - a przede wszystkim fotowoltaiki - w procesach grzewczych. W wielu ośrodkach badawczych trwają intensywne prace w dziedzinie fotowoltaiki, na razie jednak bez znacznego poparcia lobby politycznego.

Mówiąc ogólnie, przyszłość energetyczna zależy od intensywnego rozwoju odnawialnych źródeł energii. Należy wzmocnić działania mające na celu jak najszybsze wdrożenie nowych – a tym samym – bardziej efektywnych rozwiązań technicznych. Otwarcie nowych rynków fotowoltaicznych mogłoby stanowić szanse dla zastosowania cienkowarstwowych ognisk, organicznych i innych nowych materiałów.

W ramach projektu Polsko-niemiecki Dialog Klastrów II - Fotowoltaika zrealizowano szereg działań mających na celu inicjację, a w dalszej kolejności intensyfikację współpracy w dziedzinie  wdrażania i właściwego wykorzystywania energii słonecznej pomiędzy polskimi, niemieckimi i pochodzącymi z innych środkowo-europejskich krajów klastrów.  Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na stronie: http://www.clusterdialogue-germany-poland.de/ep-network-activities0+M5d637b1e38d.html

Partnerami projektu byli m.in. CBI Pro-Akademia, Uniwersytet w Kassel, EIT+ we Wrocławiu.
 

The experts

Ewa Kochańska

Ewa Kochańska

View more

Partners

Competence Network Distributed Energy Technologies deENet

Competence Network Distributed Energy Technologies deENet

EIT+

EIT+

Kassel University

Kassel University

news list