CBI Pro-Akademia

Regionalne Koncepcje Energetyczne w Basenie Morza Bałtyckiego

Start date:2010-11-01
Completion date:2011-09-30
Project status:finished
Topic:Sustainable Energy
Scope of the project - Country:, ,
Aim of the project:Celem projektu jest międzynarodowa wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy polskimi, niemieckimi i norweskimi regionami w zakresie rozwoju rozproszonych technologii energetycznych.

About the project

 

Od marca do czerwca 2011 r. podczas czterech regionalnych warsztatów w Lipsku, Kassel, Łodzi i Lillehammer zostały omówione kluczowe aspekty regionalnych koncepcji energetycznych. Wyniki zostaną zaprezentowane szerszej publiczności podczas międzynarodowej konferencji we wrześniu 2011 roku. (Prawdopodobnie w 2011 r. w Kassel Solarworld).

Terminy warsztatów:

 

  • Kassel (marzec 2011): Techniczne rozwiązania dla miast i regionów (Organizator: Competence Network Distributed Energy Technologies eV (deNEet) we współpracy z Centrum Kompetencji Hessen - Współpraca w zakresie Badań i Szkolnictwa Wyższego z Europy Środkowej i Wschodniej (OWWZ)
  • Łódź (kwiecień 2011): Ekonomiczne skutki regionalnych koncepcji energetycznych (Organizator: Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych Pro-Akademia)
  • Lipsk (maj 2011 r.): Społeczne aspekty regionalnych koncepcji energetycznych (Organizator: Fraunhofer Moez)
  • Lillehammer (czerwiec 2011): Zmiany klimatyczne a strategie adaptacyjne gmin (Organizator: Fundacja Ochrony Środowiska Lillehammer)

 

Prezentacje partnerów projektu:

  • Urban Kaiser, Fraunhofer Center for Central and Eastern Europe (MOEZ), Niemcy

 

  • Dr Gabriele Gorzka, Competence Centre Hessen for Cooperation in Research and Higher Education with Central and Eastern Europe (OWWZ), Niemcy

 

  • Jan Kallok, Competence Network Distributed Energy Technologies (deENet), Niemcy

 

 

  • Inge Aarhus, Lillehammer Environment Foundation, Norwegia

 

 

 

 

The experts

Inge Aarhus

Inge Aarhus

View more
Stanisław Aleksandrow

Stanisław Aleksandrow

View more
Ewa Kochańska

Ewa Kochańska

View more

Purchaser

Ministerstwo Edukacji i Badań Republiki Federalnej Niemiec

Ministerstwo Edukacji i Badań Republiki Federalnej Niemiec

Partners

Competence Network Distributed Energy Technologies deENet

Competence Network Distributed Energy Technologies deENet

Fraunhofer Center for International Management and Knowledge Economy IMW

Fraunhofer Center for International Management and Knowledge Economy IMW

Kassel University

Kassel University

Lillehammer Environment Foundation

Lillehammer Environment Foundation

news list