CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

dr Ewa Kochańska

Area reasearchNatural Science, Social studies
Scientific area:Natural sciences, Social studies
Scientific discipline:computer and information sciences, Economics and finance
Languages:English, Polish, Russian

Profile

Pioneering project manager, sustainable energy research executive and innovation leader, Dr. Ewa Kochanska was named RIC Pro-Akademia’s first president in April 1996.

Dr. Kochanska was born in Lodz, Poland. She received graduate degree in economics from Lodz University. She earned a Ph.D. in economic cybernetics from Lodz University and performed postdoctoral work at University of Edinburgh (UK) and University of Bielefeld (Germany). She then held positions at Foundation of Promotion for Entrepreneurship and Polish Association of Consultants. 

Over 100 research and innovation projects led by Dr. Kochanska were finalised with several patent applications, monographs published by Polish Academy of Sciences as well as articles published in renowned peer-reviewed international journals. In 2012 ‘Bioenergy for the Region’ Cluster coordinated by Dr. Kochanska was selected by Polish Agency for Enterprise Development as a cluster of supra-regional importance for Polish economy.

Dr. Kochanska and her colleagues pioneer innovation projects in sustainable energy and circular economy research in Poland. Her contributions have been recognized by numerous prizes and honors, including her election as a member of Horizon 2020 Advisory Board for Societal Challenge 5: Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials (European Commission) and Civil Society Forum for Eastern Partnership (European Commission). In 2011, Dr. Kochanska was recruited to Trimen Chemicals Ltd., a leading chemical R&D company in Central Poland, where she became a member of supervisory board.

Dr. Kochanska has also been an active and visible leader in growing the Central Poland sustainable energy community, partnering with other local research institutions and enterprises (for instance, to help establish the RES Technology Transfer Centre, which serves over 80 institutions), and working with regional government and the private sector to stimulate development of the region’s still nascent sustainable energy sector.

At a national and international level, Dr. Kochanska has been an active spokesperson for societal support of science, through editorials, advocacy and congressional testimony. Since 2011, Dr. Kochanska is editor-in-chief of Acta Innovations, a peer-reviewed journal promoting interdisciplinary in research and innovation activities.

Dr. Kochanska serves on several scientific advisory, non-profit, and corporate boards, including the Lodz Regional Academic Council, responsible for updating the regional development strategy in terms of research and innovation priorities. Dr. Kochanska also assists European Commission (Horizon 2020, Research Fund for Coal and Steel), Polish National Centre for Research and Development as well as German Federal Aerospace Agency (DLR) in evaluation of national and international projects involving research and innovation actions.

Expert in projects

Bioenergia dla Regionu - Polsko-Norweskie Partnerstwo na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Bioenergetycznego Województwa Łódzkiego

Determinanty rozwoju współpracy międzynarodowej beneficjentów funduszy strukturalnych na poziomie Narodowej Strategii Spójności

Polsko-norweskie partnerstwo na rzecz rozwoju edukacji ekologicznej osób dorosłych

Ocena wdrożenia polityk horyzontalnych w ramach RPO WO 2007-2013

Wartość dodana Europejskiej Współpracy Terytorialnej dla rozwoju regionalnego Polski w kontekście planowania polityki spójności

Bioenergia dla Regionu - Manager Energetyki Odnawialnej

Polsko-niemiecki Dialog Klastrów II - Fotowoltaika

Developing Business Opportunities with Indian Energy Companies

Promocja wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii i możliwości wykorzystania dobrych praktyk zagranicznych

Szkolenia z zakresu zarządzania środowiskiem

Regionalne Koncepcje Energetyczne w Basenie Morza Bałtyckiego

Borsa Ambiente & Energia

Współczesne uwarunkowania transferu technologii z jednostek sfery B+R do przedsiębiorstw

Open Information processing within Innovation Networks - InfoPro

Usługa pilotażowa w zakresie ochrony środowiska

Bioenergia dla Regionu - Badanie Zarządzania Zmianą Gospodarczą

Bioenergia dla Regionu - rozwój sieci współpracy między nauką i gospodarką w obszarze odnawialnych źródeł energii

Program wsparcia dla samorządów w obszarze zarządzania zasobami naturalnymi

Analizy eko-energetyczne dla gmin województwa świętokrzyskiego

Opracowanie wstępnych założeń koncepcyjnych dla budynku pasywnego przeznaczonego na nową siedzibę WFOŚiGW w Łodzi

PRESOURCE
Promotion of Resource Efficiency in SMEs in Central Europe

Przedstawiciel handlowy w branży OZE zawodem przyszłości

Bioenergia dla Regionu - Manager Budownictwa Energooszczędnego

Naukowcy dla gospodarki Mazowsza

Naukowcy dla gospodarki województwa łódzkiego

Budowa Centrum Transferu Technologii w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii

Bioenergia dla branży rolno-spożywczej

EU-European Neighbourhood-Russia: Cross-border cooperation in the Framework of Regional Policy

Zintegrowany Program Modernizacji Branży Tekstylnej i Odzieżowej Województwa Łódzkiego

TeDS4BEE
Test of Digital Services for Buildings Energy Efficiency

Inteligentne Tekstylia dla Regionu Łódzkiego

Lodzkie of Energy

Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych

Analizy i ekspertyzy dotyczące sporządzania i oceny Krajowego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej

Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw

Rozwój Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia na rzecz zwiększenia potencjału innowacyjnego otoczenia biznesu w regionie łódzkim

Individual counseling for SMEs within the project MAP-iT: Planning young, ambitious growth strategy of enterprises

Step by step commitments for energy savings

Highly efficient carbonate fuel cells

CO2URIER
Carbon Neutral Courier Services

SMART4NZEB
Strengthening clusters Management Activities and Running Transnational actions for NZEB

nZEB Ready
Enhancing market readiness for nZEB implementation

FrontSH1P
A FRONTrunner approach to Systemic circular, Holistic & Inclusive solutions (...)

Member of project teams

FrontSH1P
A FRONTrunner approach to Systemic circular, Holistic & Inclusive solutions (...)

Knowledge

Articles
Posters
Reports
Others
Monographs
Presentations