CBI Pro-Akademia

Naukowcy dla gospodarki Mazowsza

Start date:2012-08-01
Completion date:2014-01-31
Project status:finished
Aim of the project:Celem projektu było wzmocnienie powiązań nauki i gospodarki województwa mazowieckiego poprzez zorganizowanie staży w małych i średnich przedsiębiorstwach dla 24 pracowników naukowych jednostek naukowych i uczelni z Mazowsza.

About the project

Dla kogo?

Projekt skierowany był do pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni Mazowsza, zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego, realizujących prace naukowo-badawcze w obszarach kluczowych dla gospodarki regionalnej w sektorze MŚP, zgodnie ze Strategią Województwa Mazowieckiego. Spośród wszystkich zgłoszeń interdyscyplinarny Zespół Ekspertów wybrał do projektu grupę 24 uczestników.

 

Jakie korzyści?

W ramach projektu każdy uczestnik odbywał staż lub staże (łącznie 12 miesięcy) w przedsiębiorstwach województwa mazowieckiego, a także spotkania doradcze z zespołem ekspertów, co wpłynęło na powiązanie pracy badawczej naukowca z zapotrzebowaniem przedsiębiorstw Mazowsza. Dla każdego uczestnika projektu przewidziane były granty badawcze w wysokości 5000 zł/miesiąc. Udział w projekcie trwał 12 miesięcy.

 

 


Projekt współfinansowany ze  środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

The experts

Iwona Adamkiewicz

Iwona Adamkiewicz

View more
Beata Gotwald-Feja

Beata Gotwald-Feja

View more
Ewa Kochańska

Ewa Kochańska

View more
Arkadiusz Węglarz

Arkadiusz Węglarz

View more

Purchaser

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

news list