CBI Pro-Akademia

Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw

Start date:2013-10-01
Completion date:2014-09-30
Project status:finished
Topic:Sustainable Energy, Circular and Low-Carbon Industry
Aim of the project:Celem projektu jest rozwój mikro i małych przedsiębiorstw w województwie łódzkim i mazowieckim dzięki poprawie efektywności wykorzystania energii.

About the project

Projekt przewiduje realizację bezpłatnych usług w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw dla mikro i małych przedsiębiorstw. Nasi eksperci pomogą firmom poprawić efektywność wykorzystania energii – np. dzięki optymalizacji zużycia energii, ograniczeniu kosztów jej pozyskania lub poprawie systemu zarządzania energią w przedsiębiorstwie.

Rezultatem zrealizowanych działań będzie podniesienie konkurencyjności, rentowności i potencjału przedsiębiorstwa Klienta. Uzyskane wsparcie doradczo-szkoleniowe ma pomóc firmom w procesie przechodzenia ze skali mikro do poziomu małych przedsiębiorstw oraz z poziomu przedsiębiorstw małych do średnich.

Nasi eksperci udzielą zainteresowanym firmom doradztwa, obejmującego:

  • analizę stanu gospodarki energetycznej (Etap 1 usługi – „audyt energetyczny”) w celu identyfikacji możliwych do wdrożenia działań zmierzających do zwiększenia efektywności energetycznej w tym przedsiębiorstwie;
  • doradztwo w zakresie wdrożenia rekomendowanych w raporcie z Etapu I działań zwiększających efektywność energetyczną o co najmniej 5% (Etap 2 usługi).

 

Do udziału w doradztwie zapraszamy mikro i małe firmy z województwa łódzkiego i mazowieckiego, działające w następujących branżach:

 

  • przetwórstwo przemysłowe (PKD sekcja C),
  • budownictwo (PKD sekcja F) oraz 
  • energetyka (PKD sekcja D).

 

Rekrutacja do udziału w projekcie rozpocznie się już wkrótce!

Szczegółowych informacji o projekcie udziela Monika Stojan: Stojan@proakademia.eu, tel. 42 636 12 59
 

 


Projekt współfinansowany ze  środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

The experts

Ewa Kochańska

Ewa Kochańska

View more
Maksymilian Kochański

Maksymilian Kochański

View more
Katarzyna Korczak

Katarzyna Korczak

View more

Purchaser

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

news list