CBI Pro-Akademia

Alternatywne metody oczyszczania ścieków mleczarskich - oczyszczalnie hydrofitowe

Data dodania: 2015-01-07
Obszar tematyczny: Odnawialne źródła energii
Typ: Artykuły
Języki: polski

Autor/Autorzy

Zdzisława Beata Romanowska-Duda

Zdzisława Beata Romanowska-Duda

View more

Abstrakt

Wprowadzenie

 

<p style=\"\\&quot;text-align:\" justify;\\\"=\"\"> Jednym z podstawowych źródeł zanieczyszczających wody w naszym kraju są miejskie ścieki komunalne i przemysłowe oraz spływy powierzchniowe z pól uprawnych i obszarów nieskanalizowanych. Ponadto producentami generującymi istotne ilości ścieków są przemysł górniczy, metalurgiczny, włókienniczy, chemiczny, paliwowo-energetyczny, celulozowy, garbarski i rolno-spożywczy do którego zalicza się m. in. zakłady mleczarskie. Skład chemiczny ścieków jest bardzo zróżnicowany, a w jego masę depozytową wchodzą związki organiczne i nieorganiczne w tym metale ciężkie.

Pliki do pobrania / Linki

Newsletter