CBI Pro-Akademia

Metale ciężkie jako specyficzne zanieczyszczenia środowiska wodnego

Data dodania: 2015-01-07
Typ: Artykuły
Języki: polski

Autor/Autorzy

Zdzisława Beata Romanowska-Duda

Zdzisława Beata Romanowska-Duda

View more

Abstrakt

Wzrastający w ostatnich latach poziom stężenia metali ciężkich jest jednym z najbardziej uciążliwych elementów skażenia środowiska. Bardzo niebezpieczny jest trwały charakter zanieczyszczeń metalami ciężkimi, a także ich włączanie się do łańcucha pokarmowego. Metale ciężkie zaliczane są do tych zanieczyszczeń, które stanowią szczególne zagrożenie dla zdrowia człowieka. Skutki ich działania nie są natychmiastowe, chociaż często ujawniają się po wielu latach, pokoleniach i nie są w pełni poznane. Dlatego zaczęto tworzyć zintegrowane systemy ochrony środowiska, które są wdrażane na każdym etapie produkcji, tj. wydobyciu surowca, jego transportu i przeróbki, eksploatacja urządzeń w procesie technologicznym, wykorzystanie produktu i zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych. Na każdym z tych etapów cyklu życia produktu (LCA) należy tak prowadzić działania, aby ograniczyć lub całkowicie wyeliminować emisję szkodliwych substancji do środowiska.

Pliki do pobrania / Linki

Newsletter