CBI Pro-Akademia

Biomasa Lemnaceae jako alternatywny substrat dla ekoenergetyki

Data dodania: 2013-10-01
Typ: Artykuły
Języki: polski

Autor/Autorzy

Wiktor Pszczółkowski

Wiktor Pszczółkowski

View more
Zdzisława Beata Romanowska-Duda

Zdzisława Beata Romanowska-Duda

View more

Abstrakt

Eutrofizacja zbiorników wodnych zachodząca najczęściej na skutek antropopresji staje się zjawiskiem coraz bardziej powszechnym. Przyczyną tego procesu jest wzrost dopływu ze zlewni pierwiastków biogennych, głównie azotu (N) i fosforu (P), oraz nadmierne obciążenie jezior i rzek ściekami, które zawierają potężne ilości detergentów (fosforanów). Nadmierna emisja tlenków azotu do atmosfery powoduje, że wraz z opadami atmosferycznymi do dużych zbiorników wodnych dostają się coraz większe ilości azotu. Dodatkowo nieprawidłowe nawożenie pól i niewłaściwa orka przyczyniają się do wymywania znacznych ilości tego pierwiastka z powierzchniowych warstw gruntu. Nieobojętny jest też udział erozji wietrznej, głównie na terenach suchych, gdzie wiatr łatwo może poderwać cząstki gleby wraz z substancjami biogennymi i przenieść je do zbiornika. Ponadto w wyniku melioracji i likwidowania zbiorników retencyjnych – terenów bagiennych i drobnych zbiorników wodnych, dochodzi do mineralizacji substancji organicznej.

Pliki do pobrania / Linki

Multimedia

yt-thumb
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
yt-thumb
Projekt budynku pasywnego zrealizowany przez CBI Pro-Akademia
yt-thumb
Inteligentne tekstylia

Newsletter