CBI Pro-Akademia

Mikrobiologiczne i biochemiczne ujęcie wytwarzania wybranych biopaliw

Data dodania: 2015-01-07
Typ: Artykuły
Języki: polski

Autor/Autorzy

Marcin Bizukojć

Marcin Bizukojć

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

View more

Abstrakt

W niniejszym artykule przedstawione zostały zagadnienia wytwarzania biopaliw ciekłych i płynnych od strony mikrobiologiczno-biochemicznej. Uwzględniono bioetanol, biobutanol oraz biogaz zawierający metan oraz biowodór. Podane zostały mikroorganizmy zdolne do wytwarzania tych biopaliw, szlaki biochemiczne, tryb pracy bioreaktorów oraz warunki procesowe ich biosyntezy. Dodatkowo poruszone zostało zagadnienie pozyskiwania substratów węglowych do produkcji tychże biopaliw.

Pliki do pobrania / Linki

Newsletter