CBI Pro-Akademia

Charakterystyka ścieków

Data dodania: 2015-01-07
Typ: Artykuły
Języki: polski

Autor/Autorzy

Wojciech Wolf

Wojciech Wolf

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

View more

Abstrakt

Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. „Prawo wodne” ścieki dzielimy na: bytowe tzn. takie, które powstają w wyniku ludzkiego metabolizmu lub są wytwarzane przez gospodarstwa domowe i pochodzą z budynków zamieszkiwanych przez ludzi lub obiektów użyteczności publicznej; wody opadowe lub roztopowe; wody odciekowe ze składowisk odpadów; wody pochodzące z odwodnienia zakładów górniczych oraz ścieki przemysłowe (w tym również wytwarzane przez przemysł rolno-spożywczy), które powstają w wyniku działalności handlowej, przemysłowej, składowej, transportowej lub usługowej. Objętość ścieków powiększają wody infiltracyjne i drenażowe powstające w wyniku przesączania wód podziemnych do sieci kanalizacyjnej.

Pliki do pobrania / Linki

Newsletter