CBI Pro-Akademia

Zero-emisyjna energetyka z magazynami energii elektrycznej

Data dodania: 2015-05-29
Obszar tematyczny: Odnawialne źródła energii
Typ: Prezentacje
Języki: polski

Autor/Autorzy

Jarosław Milewski

Jarosław Milewski

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

View more

Abstrakt

Prezentacja wygłoszona podczas XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu.

Słowa kluczowe / Tagi

Słowa kluczowe: magazynowanie energii

Newsletter