CBI Pro-Akademia

Analiza opłacalności inwestycji o długim cyklu życia na przykładzie polskich elektrowni wiatrowych

Data dodania: 2015-01-02
Typ: Artykuły

Autor/Autorzy

Jakub Woźniak

Jakub Woźniak

View more
Grażyna Paulina Wójcik

Grażyna Paulina Wójcik

Dziedzina nauk rolniczych

View more

Abstrakt

Autorzy przedstawili kryteria wykorzystywane przy podejmowaniu decyzji dotyczącej budowy farmy wiatrowej w Polsce. Opisano makroekonomiczne aspekty rozwoju sektora energetyki wiatrowej w Polsce. Artykuł powstał w oparciu o liczne artykuły prasowe, naukowe oraz raporty. Ze względu na fakt, iż inwestycje związane z budową farmy wiatrowej cechuje się długim okresem zwrotu do oceny opłacalności autorzy rekomendują metody dyskontowe. Do wyznaczenia stopy dyskontowej proponują wykorzystanie koncepcji średniego ważo-nego kosztu kapitału, do oszacowania wpływu cen świadectw pochodzenia oraz produktywności farmy wiatrowych analizę wrażliwości oraz wartość zagrożoną, do oszacowania wartości zagrożonej koncepcję Cash Flow at Risk.

Słowa kluczowe / Tagi

Słowa kluczowe: energetyka wiatrowa, opłacalność inwestycji, metody dyskontowe, kryterium opłacalności

Pliki do pobrania / Linki

Multimedia

yt-thumb
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
yt-thumb
Projekt budynku pasywnego zrealizowany przez CBI Pro-Akademia
yt-thumb
Inteligentne tekstylia

Newsletter