CBI Pro-Akademia

Dydaktyczne i środowiskowe funkcje kolekcji roślin energetycznych w CTT OZE w Konstantynowie Łódzkim

Data dodania: 2014-10-01
Typ: Artykuły
Języki: angielski

Autor/Autorzy

Mieczysław Grzesik

Mieczysław Grzesik

View more
Krzysztof Piotrowski

Krzysztof Piotrowski

View more
Agata Pszczółkowska

Agata Pszczółkowska

View more
Wiktor Pszczółkowski

Wiktor Pszczółkowski

View more
Zdzisława Beata Romanowska-Duda

Zdzisława Beata Romanowska-Duda

View more

Abstrakt

Jednym z priorytetów w produkcji energii odnawialnej jest dobór odpowiednich gatunków roślin energetycz-nych, które mogą rozwijać się w różnych warunkach glebowo-klimatycznych. Rozszerzeniu wiedzy w tym zakresie sprzyja tworzenie kolekcji, które odgrywają istotną rolę w propagowaniu idei OŹE i stwarzają możliwo-ści zapoznania się z szerokim asortymentem roślin energetycznych oraz technologii przetwarzania na energię i zastosowania w fito technologiach środowiskowych. Utworzona kolekcja roślin energetycznych w CTT OZE prezentuje rośliny energetyczne, które mogą być uprawiane w zróżnicowanych warunkach środowiskowych i jednocześnie obok funkcji dydaktycznej i szkoleniowej, pełni rolę doświadczalną. 

Słowa kluczowe / Tagi

Słowa kluczowe: środowisko, kolekcja roślin energetycznych, energia odnawialna

Pliki do pobrania / Linki

Newsletter