CBI Pro-Akademia

Wpływ aktywności mikroorganizmów na proces biosuszenia

Data dodania: 2014-10-01
Typ: Artykuły
Języki: angielski

Autor/Autorzy

Łukasz Abramczyk

Łukasz Abramczyk

View more
Robert Artur Cichowicz

Robert Artur Cichowicz

View more
Agnieszka Domińczyk

Agnieszka Domińczyk

View more
Radosław Ślęzak

Radosław Ślęzak

View more

Abstrakt

Badanie procesu biosuszenia przeprowadzono w bioreaktorze o objętości 240 dm3. Do badań wykorzystano osad przefermentowany z oczyszczalni ścieków oraz frakcję organiczną stałych odpadów komunalnych. Podczas procesu biosuszenia oznaczano suchą masę, suchą masę organiczną, temperatury oraz indeks oddychania su-szonego materiału. W wyniku prowadzenia procesu biosuszenia odpadów przez 10 dni, ilość usuniętej wilgoci wyniosła 51,7%. Największa aktywność mikroorganizmów w odpadach była w 4 dniu procesu, gdy temperatura osiągnęła maksymalną wartość 58°C w górnej warstwie odpadów w środkowej części bioreaktora.

Słowa kluczowe / Tagi

Słowa kluczowe: indeks oddychania, biosuszenie, kompostowanie

Pliki do pobrania / Linki

Newsletter