CBI Pro-Akademia

Innowacyjne metody przetwarzania ścieków przemysłu rolno-spożywczego

Data dodania: 2014-04-01
Typ: Artykuły
Języki: angielski, polski

Autor/Autorzy

Wojciech Wolf

Wojciech Wolf

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

View more

Abstrakt

Artykuł przedstawia kompleksową charakterystykę ścieków, uwzględniającą zarówno ich klasyfikację jak rów-­‐ nież opis sposobów określania ładunku zanieczyszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem ścieków przemysłu rolno-­spożywczego. Zaproponowano także metody oczyszczania ścieków z tego przemysłu w odniesieniu do głównych wad i zalet różnych technologii.

Słowa kluczowe / Tagi

Słowa kluczowe: ścieki, charakterystyka ścieków, przemysł rolno-spożywczy, metody oczyszczania ścieków

Newsletter