CBI Pro-Akademia

Wpływ presji regulacyjnej na ramy czasowe i ryzyko audytu: dane z amerykańskiego przemysłu energetycznego

Data dodania: 2014-04-01
Typ: Artykuły
Języki: angielski, polski

Autor/Autorzy

Maksymilian Kochański

Maksymilian Kochański

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, Dziedzina nauk społecznych

View more

Abstrakt

Artykuł stanowi analizę wpływu presji regulacyjnej w amerykańskim sektorze energetycznym na ramy czasowe i ryzyko audytu finansowego w oparciu o badanie próby 150 przedsiębiorstw w zakresie informacji o poziomie opłat audytowych oraz raportów audytorów złożonych w latach 2012/2013 w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ustalono, że w wymiarze ekonomicznym przejście z sektora nieregulowanego do regulowanego wpływa na obniżenie opłat audytowych o 15%. Podczas gdy przedstawione wyniki jednoznacznie wskazują, że opłaty audytowe są znacznie mniejsze w sektorze regulowanym niż w sektorach nieregulowanych, nie potwierdzono wpływu regulacji sektorowych na wydłużenie bądź skrócenie ram czasowych audytu.

Słowa kluczowe / Tagi

Słowa kluczowe: presja regulacyjna, sektor energetyczny, ryzyko audytu, ramy czasowe audytu, czas trwania audytu

Newsletter