CBI Pro-Akademia

WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA I JEJ PLANOWANIE JAKO PODSTAWA ANIMOWANIA RELACJI MIĘDZY REGIONAMI

Data dodania: 2013-10-01
Typ: Artykuły
Języki: angielski, polski

Autor/Autorzy

Beata Gotwald-Feja

Beata Gotwald-Feja

View more

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza indywidualnego przypadku w kontekście budowania partnerstwa międzyregionalnego w wymiarze międzynarodowym. Analizie poddano stadia współpracy, jej przebieg oraz potencjał, a także odniesiono się do słabości poszczególnych elementów i ich stosowania.

Słowa kluczowe / Tagi

Słowa kluczowe: współpraca ponadnarodowa, planowanie, zarządzanie projektem ponadnarodowym

Pliki do pobrania / Linki

Newsletter