CBI Pro-Akademia

Innowacyjne mleczarnie - niezależność energetyczna i technologie bezodpadowe konsekwencją inwestycji biogazowych i PV

Data dodania: 2013-10-01
Typ: Artykuły
Języki: angielski, polski

Autor/Autorzy

Marcin Bizukojć

Marcin Bizukojć

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

View more
Karina Michalska

Karina Michalska

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

View more
Anna Pazera

Anna Pazera

View more
Maciej Sibiński

Maciej Sibiński

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

View more
Wojciech Wolf

Wojciech Wolf

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

View more

Abstrakt

Artykuł przedstawia perspektywy innowacyjne polskich, a przede wszystkim łódzkich, mleczarni. Opisane zostały możliwości wykorzystania potencjału przedsiębiorstw branży mleczarskiej i zalecane kierunki ich rozwoju. Uwypuklony został fakt, iż przemysł mleczarski nie zawsze kojarzyć się musi z nieustającym popytem na energię, ale że może stać się również jej dostawcą. Zaproponowano rozwiązania biogazowe i fotowoltaiczne dostępne dla pojedynczych firm, które zostały już sprawdzone w skali globalnej.

Słowa kluczowe / Tagi

Słowa kluczowe: biogaz, odpady mleczarskie, mleczarnie, branża rolno-spożywcza, fotowoltaika

Pliki do pobrania / Linki

Newsletter