CBI Pro-Akademia

Biomasa Lemnaceae jako alternatywny substrat dla ekoenergetyki

Data dodania: 2013-10-01
Typ: Artykuły
Języki: angielski, polski

Autor/Autorzy

Wiktor Pszczółkowski

Wiktor Pszczółkowski

View more
Zdzisława Beata Romanowska-Duda

Zdzisława Beata Romanowska-Duda

View more

Abstrakt

Artykuł opisuje możliwości zastosowania biomasy Lemnaceae jako możliwego surowca dla rozwoju energetyki odnawialnej. W pierwszej części Autorzy analizują przyczyny eutrofizacji jako proces wzbogacania zbiorników wodnych sprzyjający rozwojowi potencjalnych substratów energetycznych. W dalszej kolejności przedstawiona została rola makrofitów w przywracaniu równowagi ekologicznej ekosystemów słodkowodnych, a także charakterystyka potencjału biopaliwowego roślin z rodziny Lemnaceae.

Słowa kluczowe / Tagi

Słowa kluczowe: biomasa lemnaceae, odnawialne źródła energii, biopaliwa eutrofizacja

Pliki do pobrania / Linki

Newsletter