CBI Pro-Akademia

E-marketing w kreowaniu wizerunku turystycznego regionu łódzkiego

Data dodania: 2013-04-01
Typ: Artykuły
Języki: angielski, polski

Autor/Autorzy

Beata Gotwald-Feja

Beata Gotwald-Feja

View more

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie znaczenia e-­marketingu w kreowaniu wizerunku turystycznego regionu łódzkiego. Ukazano w nim istotę zarządzania wizerunkiem jako istotnego zadania dla regionów, z uwagi na fakt, iż wizerunki (a nie realne produkty) podlegają ocenie, porównaniu i wyborowi. Wizerunek, stanowiąc jeden z najważniejszych elementów budowania przewagi konkurencyjnej na rynku, służy przede wszystkim dystynkcji – odróżnieniu się od wielu innych podobnych terytoriów. W związku z tym, iż województwo łódzkie uznawane jest przez badanych, za najmniej atrakcyjne spośród wszystkich polskich województw, zaproponowano szereg działań zmierzających do poprawy jego wizerunku oraz sformułowano problemy wymagające szerokich i pogłębionych badań i studiów.

Słowa kluczowe / Tagi

Słowa kluczowe: e-marketing, marketing w internecie, marketing terytorialny, marketing turystyczny, wizerunek turystyczny, kreowanie wizerunku turystycznego, przewaga konkurencyjna, wizerunek

Pliki do pobrania / Linki

Newsletter