CBI Pro-Akademia

Stanowisko polskich rolników i studentów wobec problemów rozwojowych Afryki Subsaharyjskiej

Data dodania: 2013-01-02
Typ: Artykuły
Języki: angielski, polski

Autor/Autorzy

Monika Stojan

Monika Stojan

Dziedzina nauk humanistycznych

View more

Abstrakt

Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań opinii i postaw rolników oraz studentów jako reprezentantów społeczeństwa polskiego wobec problemów Afryki Subsaharyjskiej. Szczególnie skupiono się na opiniach wobec zamykania się UE na import produktów rolno-­‐spożywczych z krajów afrykańskich, co wpływa na rozwój społeczno-­‐gospodarczy tych regionów.

Słowa kluczowe / Tagi

Słowa kluczowe: ekonomia rozwoju, pomoc rozwojowa, afryka subsaharyjska, produkty rolno-spożywcze, postawy społeczne

Pliki do pobrania / Linki

Newsletter